Investiranje:

Investiranje u druge kompanije:

Senzal Capital d.o.o. investira sopstveni novac u SME i start-upove koje smatra prikladim i u skladu sa našim vrednostima.

Wealth Management konsalting:

Konsalting za klijente sa visokom vrednosti lične imovine. Pomažemo Vam kako da samostalno najbolje plasirate sopstvena sredstva kako biste ostvarili lične ciljeve. U obzir uzimamo vaš vremenski horizont kao i toleranciju na rizik.

Portfolio konsalting:

Konsalting za klijente koji investiraju u tržište akcija. Pomoći ćemo Vam da najbolje donesete soptvenu odluku po pitanju Vaših dugoročnih ciljeva i tolerancije na rizik.

Analiza kompanija:

Vršimo analize kompanija koje su listirane na svim svetskim berzama.