Wealth Management

Senzal Capital je pionir wealth managementa u Srbiji i iskustvo koje smo stekli tokom decenija rada na tržištu kapitala i investiranja u brojne vrste imovine, predstavlja našu najveću snagu. Pomoćićemo Vam da kreirate personalizovanu strategiju koja je usmerena ka očuvanju i uvećanju vrednosti Vašeg kapitala, sa ciljem da osiguramo finansijsku budućnost Vas i Vaše porodice.

Osigurajte finansijsku budućnost Vas i Vaše porodice.

Oni nam veruju

godina iskustva
0 +
vrednosti transakcija
0 B€+
zadovoljnih klijenata
0 +

Naši tekstovi

Najnovije sa bloga

Velika bara sa malo krokodila

Postojanje konkurencije u biznisu je jedno od najvažnijih dostignuća kapitalizma i nalazi se u njegovom temelju. Ali, u različitim vremenima i na različitim geografskim prostorima, koncept konkurencije je pokazivao svoja različita lica.
Najnovije sa bloga

Wealth management i rizik

Tolerancija na rizik je individualna kategorija i predstavlja prvi korak kod odlučivanja o investiranju u neku imovinu. Postoji grupa pitanja koji se koriste da bi se utvrdila stvarna sklonost ka riziku, jer je percepcija pojedinca ponekad zamagljena potencijalnim visokim prinosom i lako pređe granicu prihvatljivog rizika. Ta pitanja se odnose na iskustvo investitora u investiranju, vremenskom horizontu investicije, spremnosti da se prihvati određeni nivo gubitka, itd.

Tu smo da Vas saslušamo i pomognemo da stvorite generacijsko bogatsvo.