Osnovni kurs

UPRAVLJANJE LIČNIM BOGATSTVOM I INVESTIRANJE NA BERZI

       4 INTERAKTIVNA ONLINE predavanja od 18h – 19:30h.

  1. Osnove investiranja i fundamentalne analize.
  2. Osnove tehničke analize.
  3. Logika iza izbora kompanije i konkretna kupovina akcija.
  4. Tumačenje prethodnog izbora i analiza investicije.

    Snimci predavanja za pojedince koji ne stignu da poslušaju u predviđenom terminu!

CENA:

240 EUR ili 28,140.00 rsd (sa pdv-om)

Novi termin od sredine septembra.

Šta ćete naučiti?

Preko 50% stanovništva u razvijenim zemljama investira u razlitiče vrste aktive, kod nas su to najčešće nekretnine ili niska štednja u bankama.

Naučićemo vas kako funkcioniše finansijski sistem i šta razlikuje bogate od siromašnih, kao i zašto se taj jaz povećava.

01  Zašto je investiranje stvar opšte kulture:

Šta razlikuje bogate od siromašnih, koliko i u kojoj meri se investira u razvijenijim državama…

02  Kako se formira lični portfelj imovine:

Kako se vrši alokacija u različite vrste imovine zavisno od dohotka, godina i tolerancije na rizik.

03  Vrste investicija:

Osvrnućemo se na obveznice, akcije, kriptovalute, nekretnine, investicione fondove…

04  Osnove fundamentalne i tehničke analize:

Kako se rade fundamentalna i tehnička analiza kao i na koje pokazatelje treba obratiti pažnju pri izboru investicije.

05  Sposobnost da sami donosite investicionu odluku:

Nakon kursa ćete biti sposobni da sami donosite invesiticone odluke naspram Vaših ciljeva i tolerancije na rizik.

06  Konkretni primeri:

Vršićemo kupovine i prodaje akcija u realnom vremenu kroz interakciju sa učesnicima kursa i pojašnjavati efekta donesene odluke.