Wealth Management:

Diversifikacija ličnog bogatstva:

– Konsalting za klijente sa visokom vrednosti lične imovine.

– Pomažemo Vam da samostalno donesete najbolju odluku analizirajući Vašu sklonost ka riziku, vremenski horizont i ciljeve.

– To postižemo informišući Vas o svim mogućim vrstama aktive koje su pristupne svim investitorima.

Razvoj privatnih kompanija:

– Prodaja firme: Pomažemo Vam u procesu pregovora kako biste uspostavili cenu i uslove sa kojima biste bili zadovoljni.

– Uvođenje profesionalnog menadžmenta: Pomažemo Vam da uvedete u Vaše preduzeće profesionalni menadžment kako biste uspešno izvršili tranziciju sa direktora u vlasnika biznisa koji isključivo nadgleda poslovanje.