Osnovni i napredni

Kursevi:

  • Osnovni je namenjen početnicima sa fokusom na osnove fundamentalne i tehničke analize.
  • Napredni je namenjen iskusnim investitorima koji žele da unaprede postojeće investicione znanje.

Predavanja:

Držimo predavanja za:

  • Mala i srednja preduzeća
  • Korporacije
  • Start up-ovi
  • Institucije
  • Konferencije